5

5 වසරට නියමිත සිංහල පරික්ෂණය අද දින සවස 03.00 සිට ආරම්භ වේ 

14

මෙය කාලය සිමා කර ඇති පරික්ෂණයකි. නියමිත කාලය තුළ පිළිතුරු ලිවීමට උනන්දු වන්න.

ඔබට මෙම පරික්ෂණය සඳහා වෙන්ව තිබූ කාලය අවසන්.


‍පිළිතුරු ලිවීමට පෙර ඔබේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇති තොරතුරු  තහවුරු කරන්න

1 / 50

" දියත " යන වදනයෙහි අර්ථය වන්නේ,

2 / 50

" දෙ+ඇස " යන විසන්ධි පදය සන්ධි වූ විට

3 / 50

" අකුසල් " යන පදයේ 'අ'  අකුර,

4 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.

ඔහුට දැන්  " වැලේ වැල්නැති " බව පෙනේ

5 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
පියදාස යනු "උපාසක බළලෙකි"

6 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.

නැව "මුහුදුබත් විය"

7 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
සිරිපාල "පොත් ගුල්ලෙකි"

8 / 50

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ   උදෘත (''  ")  යටතේ  දක්වා ඇති යෙදුමට  ගැලපෙන තේරුම සහිත වරණය තෝරන්න.
ඔවුහු අපගැන "ඇහැගහගෙන සිටියහ "

9 / 50

"මව දරුවා නළවයි " යන්න,

10 / 50

" මවගේ" යන නාම පදය ............

11 / 50

" මිනිසාට " යන විභක්ති අර්ථ නාමපදය අයත් වන්නේ,

12 / 50

" මිනිසාට " යන විභක්ති අර්ථ නාමපදය අයත් වන්නේ,

13 / 50

" කරවයි " යන පදය අයත් වන්නේ,

14 / 50

"නැසේවා"  යන පදය,

15 / 50

ආදරයෙන් හෝ අනාදරයෙන් කරණ අණ කිරීම,

16 / 50

" ලියයි " යන පදයේ නිවැරදිධාතු ප්‍රකෘතිය වන්නේ,

17 / 50

"මිනිසුන් විසින් කරන ලදි" මෙහි විසින් යන පදය,

18 / 50

ව්‍යඤ්ජන අකුරන් අන්තයේ යෙදෙන නාම  හඳුන්වන්නේ

19 / 50

ස්වර අකුරක් අන්තයේ ‍යෙදෙන නාම හඳුන්වන්නේ,

20 / 50

" ප " අක්ෂරය අක්‍ෂරය උපදින්නේ (උච්චාරණය කෙරෙන්නේ)

21 / 50

" ළ " අක්ෂරය අක්ෂර වර්ගීකරණය අනුව

22 / 50

සිංහල හෝඩියේ වර්ගාක්‍ෂර ගණනින් කොපමණද?

23 / 50

පණකුරු පසෙක් එද
ලුහු ගුරු බෙයින් දස වේ
ගතකුරු ද විස්සෙක්
වහරට යුහු සියබස

සිඳත් සඟරාවේ එන මෙම විවරණයට අනුව ගතකුරු කීයක් වේ ද

24 / 50

සිදත් සඟරා හෝඩියේ ප්‍රාණාක්‍ෂර කීයද?

25 / 50

සාම්ප්‍රදායික සිංහල හෝඩියේ අකුරු කීයද?

26 / 50

රාහුල හිමියන් විසින් රචිත මහා කාව්‍යයකි

27 / 50

පොළොන්නරු යුගයට පසුව උදා වූ යුගය.

28 / 50

කලිකාල සාහිත්‍ය සර්වඥ පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු යනු.

29 / 50

ජාතක කතාවක අන්තර්ගත ආකෘතික ලක්ෂණයකි.

30 / 50

සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යයෙහි ස්වර්ණමය යුගය

31 / 50

අපූර්ව වස්තු නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව.

32 / 50

රූපවත්ම උපන්නාට "සාටෝපයට" සිරගෙයක් ලූවා සේ ලූ හ"මෙහි සාටෝපයට යනු.

33 / 50

"නුඹ වහන්සේ මරණ පාසයෙන් බැඳුණු සේක" මෙහි නුඹ යනු.

34 / 50

ජාතක පොත් වහන්සේ සම්බන්ධව නිවැරදිම ප්‍රකාශය.

35 / 50

"චුල්ලන්තේවාසික"චරිතය හමු වන්නේ.

36 / 50

සද්ධර්මාලංකාරය රචනා වූ යුගය.

37 / 50

ධර්මසේන හිමියන්ට සමකාලීන ලේඛකයෙකි.

38 / 50

"පාලි ධම්මපදට්ඨ කතාව" මූලාශ්‍රය කරගෙන රචිත කෘතියයි.

39 / 50

"බැද්දේගම" හමුවන කර්ලිනාහාමි සිළිඳුගේ.

40 / 50

සිළිඳු විසින් බබුන්ට කරන ප්‍රකාශයකි

41 / 50

බැද්දේගම නව කතාවෙහි නොමැති චරිතයකි

42 / 50

" The village in the jungle " කෘතිය සිංහලට පරිවර්තනය කළේ.

43 / 50

නිසදැස් කවියේ පුරෝගාමී කවියා වන්නේ

44 / 50

"සවසට යාමට යි ඔබ උදයට එන්නේමෙහෙම ද ජීවිතේ දිගටම ගත වෙන්නේ" මේ පද්‍යාර්ධය අයත් නිර්මාණය.

45 / 50

සාගර පලන්සූරිය කවියා රචනා කළ නිර්මාණයක් වන්නේ

46 / 50

කොළඹ යුගයේ ප්‍රථම තරංගයේ කවියෙකි

47 / 50

සැළලිහිණි සංදේශය සම්බන්ධව සාවද්‍ය ප්‍රකාශය

48 / 50

"උදුල සොමි කැලුම් නිසයුරු හිමි පුවළ". මෙහි නිසයුරු හිමි යන යෙදුමෙහි අලංකාරය වන්නේ

49 / 50

පරෙවි සන්දේශයේ කතුවරයා.

50 / 50

සිංහල සන්දේශ සාහිත්‍ය‍යෙහි කෙටිම සන්දේශය

Your score is

The average score is 64%

0%

සිප් සවිය මාර්ගගත පරික්‍ෂණය සඳහා පෙනී සිටි සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල සාරාංශක් මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. එය බැලීම සඳහා අවසර ලබා දෙනුයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් හට පමණි.
ලියාපදිංචි සිසුන් පරිවෙනාධිපති හිමිට හෝ පරිවෙනාචාර්ය මණ්ඩලයට  ඒ සඳහා අවකාශ සලසා ගතහැක. මෙහි අනෙක් පස දක්වා ඇති පොරමය හරහා  ඇතුල් වීමට හෝ ලියාපදිංචි විමට හැකිය.

ඔබේ ප්‍රතිඵල මෙතැනින් බලන්න...

 • සිංහල
 • පාලි
 • සංස්කෘත
 • ත්‍රිපි‍ටක ධර්මය
 • ඉංග්‍රීසි
 • ගණිතය
 • දෙමළ
 • සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
 • සාමාන්‍ය විද්‍යාව
 • ඉතිහාසය
 • භූගෝල විද්‍යාව

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.


ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.

ඔබේ නම මෙම Search කොටුවෙහි සඳහන් කර ප්‍රතිඵල සෙවිය හැක.

You must log in to see your results.